Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
7 Matematika Zlomky Desetinné zlomky 01
7 Matematika Zlomky Desetinné zlomky (A) 01
7 Matematika Zlomky Desetinné zlomky (B) 01
7 Matematika Zlomky Rozšiřování 01
7 Matematika Zlomky Rozšiřování 02
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (A) 01
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (A) 02
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (A) 03
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (B) 01
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (B) 02
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (C) 01
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (C) 02
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (C) 03
7 Matematika Zlomky Rozšiřování (D) 01
7 Matematika Zlomky Krácení 01
7 Matematika Zlomky Krácení (A) 01
7 Matematika Zlomky Krácení (B) 01
7 Matematika Zlomky Krácení (C) 01
7 Matematika Zlomky Krácení (C) 02
7 Matematika Zlomky Převrácené číslo 01
7 Matematika Zlomky Pravé a nepravé zlomky 01
7 Matematika Zlomky Společný jmenovatel 01
7 Matematika Zlomky Čísla smíšená 01
7 Matematika Zlomky Čísla smíšená – porovnávání 01
7 Matematika Zlomky Čísla smíšená (A) 01
7 Matematika Zlomky Čísla smíšená (B) 01
7 Matematika Zlomky Porovnávání 01
7 Matematika Zlomky Porovnávání (A) 01
7 Matematika Zlomky Sčítání – společný jmenovatel 01
7 Matematika Zlomky Sčítání – společný jmenovatel (A) 01
7 Matematika Zlomky Sčítání – různý jmenovatel 01
7 Matematika Zlomky Odčítání – společný jmenovatel 01
7 Matematika Zlomky Odčítání – společný jmenovatel (A) 01
7 Matematika Zlomky Odčítání – různý jmenovatel 01
7 Matematika Zlomky Sčítání, odčítání – společný jmenovatel 01
7 Matematika Zlomky Sčítání, odčítání – společný jmenovatel (A) 01
7 Matematika Zlomky Sčítání, odčítání – různý jmenovatel 01
7 Matematika Zlomky Sčítání – čísla smíšená 01
7 Matematika Zlomky Sčítání – čísla smíšená 02
7 Matematika Zlomky Odčítání – čísla smíšená 01
7 Matematika Zlomky Odčítání – čísla smíšená 02
7 Matematika Zlomky Sčítání, odčítání – čísla smíšená 01
7 Matematika Zlomky Násobení 01
7 Matematika Zlomky Dělení 01
7 Matematika Zlomky Dělení 02
7 Matematika Zlomky Násobení, dělení 01
7 Matematika Zlomky Násobení – čísla smíšená 01
7 Matematika Zlomky Násobení – čísla smíšená 02
7 Matematika Zlomky Dělení – čísla smíšená 01
7 Matematika Zlomky Dělení – čísla smíšená 02
7 Matematika Zlomky Násobení, dělení – čísla smíšená 01
7 Matematika Zlomky Násobení, dělení – čísla smíšená 02
7 Matematika Zlomky Složené zlomky 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Číselná řada 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Diktát čísel 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Čísla opačná 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Absolutní hodnota 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Porovnávání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání (B) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Odčítání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Odčítání (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Odčítání (B) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání, odčítání 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Sčítání, odčítání (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Dělení 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Dělení (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení, dělení 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Násobení, dělení (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace 02
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (A) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (A) 02
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (B) 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace (B) 02
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace - závorky 01
7 Matematika Celá čísla – kladná a záporná Kombinované operace - závorky 02
7 Matematika Racionální čísla Záporné zlomky, desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Porovnávání – desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Porovnávání – zlomky 01
7 Matematika Racionální čísla Porovnávání – zlomky 02
7 Matematika Racionální čísla Sčítání – desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Sčítání – desetinná čísla 02
7 Matematika Racionální čísla Odčítání – desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Odčítání – desetinná čísla 02
7 Matematika Racionální čísla Sčítání, odčítání – desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Sčítání, odčítání – desetinná čísla 02
7 Matematika Racionální čísla Násobení – desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Dělení – desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Násobení, dělení – desetinná čísla 01
7 Matematika Racionální čísla Násobení, dělení – desetinná čísla 02
7 Matematika Procenta Základ – celek 01
7 Matematika Procenta Základ – celek (A) 01
7 Matematika Procenta Základ – celek (B) 01
7 Matematika Procenta Základ – celek (C) 01
7 Matematika Procenta Základ – celek (D) 01
7 Matematika Procenta Procentová část 01
Zobrazit další cvičení...
Zobrazena cvičení 1–100 (0 bonusová skryta)