Seznam cvičení

www.onlinecviceni.cz 
Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název    
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina přirozených čísel 01
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina přirozených čísel 02
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina přirozených čísel 03
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina přirozených čísel 04
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina přirozených čísel 05
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina desetinných čísel 01
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina desetinných čísel 02
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina desetinných čísel 03
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina desetinných čísel 04
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina desetinných čísel 05
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina záporných čísel 01
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina záporných čísel 02
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina záporných čísel 03
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina záporných čísel 04
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina záporných čísel 05
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina zlomků 01
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina zlomků 02
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina zlomků 03
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina zlomků 04
8 Matematika Druhá mocnina Druhá mocnina zlomků 05
8 Matematika Druhá mocnina Početní operace – level 1 01
8 Matematika Druhá mocnina Početní operace – level 2 01
8 Matematika Výrazy číselné Zápis a výpočet – level 1 01
8 Matematika Výrazy číselné Zápis a výpočet – level 2 01
8 Matematika Výrazy číselné Početní operace 01
8 Matematika Výrazy číselné Znaky početních operací – level 1 01
8 Matematika Výrazy číselné Znaky početních operací – level 2 01
8 Matematika Výrazy číselné Kombinované operace 01
8 Matematika Výrazy s proměnnými Výraz s proměnnou a výraz číselný 01
8 Matematika Výrazy s proměnnými Zápis výrazu 01
8 Matematika Výrazy s proměnnými Početní operace 01
8 Matematika Mnohočleny Počet členů 01
8 Matematika Mnohočleny Zápis 01
8 Matematika Mnohočleny Sčítání a odčítání 01
8 Matematika Mnohočleny Sčítání a odčítání více členů – bez závorek 01
8 Matematika Mnohočleny Sčítání a odčítání více členů – bez závorek 02
8 Matematika Mnohočleny Sčítání a odčítání více členů – bez závorek 03
8 Matematika Mnohočleny Sčítání a odčítání více členů – závorky 01
8 Matematika Mnohočleny Vytýkání 01
8 Matematika Mnohočleny Násobení – roznásobení 01
8 Matematika Mnohočleny Násobení jednočlenem 01
8 Matematika Mnohočleny Násobení mnohočlenů mnohočlenem – level 1 01
8 Matematika Mnohočleny Násobení mnohočlenů mnohočlenem – level 2 01
8 Matematika Mnohočleny Dělení mnohočlenu jednočlenem – level 1 01
8 Matematika Mnohočleny Dělení mnohočlenu jednočlenem – level 2 01
8 Matematika Mnohočleny Mocninové vzorce – level 1 01
8 Matematika Mnohočleny Mocninové vzorce – level 2 01
8 Matematika Mnohočleny Mocninové vzorce – level 3 01
8 Matematika Lineární rovnice Rovnost, rovnice 01
8 Matematika Lineární rovnice Kořen rovnic 01
8 Matematika Lineární rovnice Řešení rovnic 01
Zobrazena cvičení 1–51 (17 bonusová skryta)